Menu

FAQ Cestovní pojištění TravelCare

Pojistná událost

POZOR!!! V případě život ohrožující situaci kontaktujte ihned místní záchrannou službu!

Co dělat, když mám pojistnou událost?

Kdykoliv si nejste jistí, jak postupovat, volejte naši asistenční linku. V zahraničí mějte u sebe vždy kartičku asistenční služby. Je také dobré si asistenční číslo do Europ Assistance (+420 221 586 866) uložit do Vašeho mobilního telefonu.

Na co se mně bude koordinátor ptát?

Na Vaše jméno, příjmení a datum narození
Na číslo pojistné smlouvy cestovního pojištění
Na to, co se stalo a s čím potřebujete pomoci
Na kontakt do zdravotnického zařízení, kde probíhá ošetření
Na Váš kontakt, případně kontakt v místě, kde se událost odehrála

Je potřeba kontaktovat pojišťovnu při jakémkoliv ošetření?

S ohledem na možné komplikace během či po ošetření je lepší nás o něm informovat co nejdříve. O úhradu nákladů za ošetření se postará náš asistenční tým, nicméně, pokud to budou vyžadovat okolnosti, můžete uhradit částku za ošetření nejvýše 200 € bez nutnosti nás kontaktovat. V ostatních případech je potřeba pojišťovnu o výši uhrazené částky informovat co nejdříve.

Jaké doklady si mám vzít od lékaře, abych mohl pak nárokovat úhradu nákladů?

V případě, že ošetření hradíte samostatně, vždy si od lékaře vyžádejte lékařskou zprávu a účet na částku, kterou jste hradili za ošetření. Tyto doklady si pak pečlivě uschovejte.

Limity plnění

Vztahuje se limit léčebných výloh na událost jako celek nebo na pojištěnou osobu?

Limit plnění na léčebné výlohy u našeho cestovního pojištění TravelCare platí na jednu pojistnou událost a na každého pojištěného zvlášť. Pokud tedy například dojde k tomu, že v rámci jedné události dojde ke zranění více spolucestujících osob, platí limit 7 mil. Kč pro každého cestujícího zvlášť.

Vztahuje se pojištění i na léčebné výlohy, pokud v zahraničí onemocním koronavirem COVID-19?

V případě pojištění léčebných výloh se řídíme aktuálním označením cílových zemí Vašeho pobytu (tzn. zelená, oranžová a červená barva).

Pokud vycestujete do cílové země označené zelenou barvou, bude Vaše cestovní pojištění TravelCare platit v plném rozsahu, a to i v případě, že dojde k ošetření či hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19.

Příkladem takových cest jsou cesty např. do Rakouska, Itálie na Slovensko či do Chorvatska.

Pokud vycestujete do cílové země označené žlutou či červenou barvou, bude se Vaše cestovní pojištění vztahovat na krytí léčebných výloh vyjma onemocnění COVID-19.

Co když vycestuju a v zahraničí mi nařídí karanténu, uhradíte to?

Naše pojištění náklady spojené s pobytem v karanténě nehradí. Nicméně, pokud dojde k tomu, že kvůli karanténě zmeškáte termín Vaší cesty zpět do ČR a vzniknou Vám v souvislosti s tím vícenáklady (např. na překnihování letenek), uhradíme Vám tyto náklady zpětně.

Platba pojištění

Kdy nejpozději mám zaplatit cestovní pojištění?

Cestovní pojištění je dobré zaplatit s dostatečným předstihem tak, abychom dokázali přijatou platbu spárovat s Vaším pojištěním. Platbu doporučujeme učinit nejpozději den před datem počátku platnosti Vašeho cestovního pojištění. Ideální je platba kartou, kdy zaplatíte na konci sjednávacího formuláře a pojistka je aktivní ihned po zaplacení.

Co když sjednávám pojištění na poslední chvíli?

V takovém případě doporučujeme při sjednání zvolit platbu kartou – platba se ihned promítne do našeho systému, pojištění bude platit a Vy se tak budete moci v klidu vydat na cestu. Nicméně, pokud preferujete platbu bankovním převodem, prosíme o zaslání potvrzení o provedení platby z Vašeho elektronického bankovnictví na email pojisteni@europ-assistance.cz.

Proč mi nefunguje platba platební kartou?

K provedení platby kartou je potřeba mít na konkrétní kartě povolené on-line transakce. Toto můžete aktivovat u banky, která je vydavatelem Vaší platební karty.

Na jaký účet mohu pojištění zaplatit?

Cestovní pojištění můžete uhradit převodem na účet Europ Assistance číslo: 8417732 / 0800. Jako variabilní symbol zvolte vždy číslo Vaší pojistky.

Připojištění AutoCare – asistenční služby při nepojízdnosti auta

Co potřebuji pro sjednání asistence pro moje auto?

Budete potřebovat znát model a registrační značku auta.

Podrobné odpovědi na otázky spojené s připojištěním asistenčních služeb AutoCare najdete zde.

 

V případě dotazů nám neváhejte zavolat či napsat na: